Saltvann – hvorfor ikke?

Elektrolyse anlegg i Spa (salt) virker ved at man kjører jevnstrøm mellom en anode og en katode. Dette spalter enten Natriumklorid (NaCl) for dermed å produsere Klor eller NatriumBromid (NaBr) for å produsere Brom.

Hvis det er alminnelig kjøkkensalt (Natriumklorid) så er reaksjonen:

2 NaCl                  +    2 H2O         →                  2 NaOH                +    H2      +   Cl2

Natriumklorid     +     vann    Elektrolyse     natriumhydroxid + brint   + klor   


Hvis det er Natriumbromid så dannes det Brom og Natriumhydroxid.

Det frarådes på det KRAFTIGSTE å anvende Natriumklorid i spabad, da et elektrolyseanlegg kan produsere MEGET høye klorverdier hvis anlegget ikke betjenes korrekt.

Der var et tilfelle i Danmark i 2017 hvor det ble målt 475 mg/l i klor – maks grensen er 5 mg/l !!

Det er sikrere å produsere Brom med NatriumBromid salt da Brom ikke er like aggressivt ved høye verdier som klor.

Det dannes også en kraftig base Natriumhydroxid – som derfor krever at man er meget oppmerksom på at pH-verdien IKKE blir for høy!

Som det fremgår i reaksjonsligningen, dannes det brint (H2) ved katoden. Brint skal av sikkerhetshensyn bortledes ut i det fri, da Brint er eksplosivt.

Problemer med elektrolyse

1. Mange privatkunder får feilaktigt en oppfattelse av de med et elektrolyseanlegg i Spaet, bader i salt (enten Natriumklorid salt eller NatriumBromid salt) – Dette er naturligvis korrekt, MEN de bader jo også i Klor eller Brom. Salt har INGEN desinfiserende effekt i seg selv! Vi vet at saltvann er bra for personer med psoriasis og atopisk eksem, men saltvann tærer raskere på spaet og vi vil derfor anbefale MicroSilk for dem med hudplager, framfor saltvann. MicroSilk er bedre for huden og bedre for spaet enn saltvann.

2. Mange tror at det nå er “lettere og mer automatisk,” men elektrolyse gir store utfordringer. Akkurat som at elektrolyse spalter f.eks. Natriumklorid til Na og Cl, så spalter det også metalforbindelser og kalk også. Det vil derfor kunne bli mye metall- og kalkutfellinger i elektrolyse-cellen, som konstant må renses for å kunne produsere klor eller brom.

3. For å være sikker på at det ikke bades i for høye klor eller bro verdier, bør det måles hver eneste dag.

Det finnes nå systemer som måler hele tiden, og som kan sende beskjed til mobiltelefoner dersom noe endrer seg, men dersom elektrolysen spalter kalk og metaller i vannet, vil dette kunne tette sensorene og gi feilaktige resultater. Bruk alltid test strips eller en kalibrert elektrisk tester før du går i spaet.