Spabad Vest

Lacoform spaduft

kr 249,00

Produktnummer: I/A Kategori:

Beskrivelse

Velduftende spaduft

Velg mellom furu og sitrus

Bruk: Bare drypp 5 ml / 1m3 i vannoverflaten. Etter noen minutter sprer en behagelig duft over vannet.

(med 5 ml dosering for 1 bad i spabadet er det nok til ca 50 bruk i flasken)

Fareidentifikasjon i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og rådet:
Advarsel – Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter.

Tilleggsinformasjon

Duft

Furu, Sitrus